lunes, 26 de diciembre de 2011

VIRINO EN BLANKALa pordo malfermiĝis subite, je lia dorso, kaj li ĝiris kaŭze de la bruo kaj la movo kiujn li perceptis malantaŭen. Kaj ĝirinte, li vidis ŝin.
Tuta lia mondo transformiĝis je tiu momento. Lia menso freneziĝis; liaj movoj haltiĝis; lia voĉo mutiĝis; kaj lia rigardo paraliziĝis. Tiam la horloĝo haltiĝis, la bruoj finiĝis kaj la granda rivero, tie je la fundo, ne kuris plu.
Ĉio okazis je la sublima momento kiam li vidis ŝin, aperante apud tiu pordo, ekuzante neforgeseblan rigardon kaj specialan rideton, kiu invitis lin alproksimiĝi.
Kaj li alproksimiĝis tre malrapide. Liaj kvin sensoj enhavis tiun virinon en blanka kaj mergis lin en la nova atmosfero ĝirinte ĉirkaŭ ili du.
Tute blanka. Ŝia vizaĝo, tute kormola. El ŝi emanis voluptemon. Unu vera muzo por la imago.
Ŝi paŝis kaj flosis por ke li vidu ŝin. Ŝi rigardis kaj ridetis por ke li persekutu ŝin. Ŝi tostis kaj drinkis por ke li deziru ŝin. Ŝi ripozis kaj dormis por ke li rigardadu ŝin. Ŝi vekiĝis kaj susuris por ke li ĉirkaŭbraku ŝin.
Li vivis feliĉegajn horojn. Al tiu enfreneza blanko li kunigis alian blankon per kiu li trairis ŝian korpon: lakta eliksiro kiu lin kaptis kaj per kiu li gustumis la tutan cinaman figuron kaj lin transportis en unu novan mondon, plena el nekonataj sensacioj kaj nekontroleblaj ektremoj.
La likvaĵo grimpis ĉiujn montojn, trairis ĉiujn valojn kaj glitis tra ĉiuj toboganoj, konstruante alian blankan vestaĵon kaj farante pli brilan tiun haŭton kiu vidigis ĝin.

jueves, 22 de diciembre de 2011

BLANKA KAJ CINAMA
“La pordo estas malfermata”. Nur tion diris la magia voĉo, sed estis tiel klara kaj tiel emocia mesaĝo, ke li rapidiĝis la paŝon kaj akcele supreniris ŝtupare la angulon de la neforgeseblaj sovaĝaj renkontoj.
Estis la naviganto, reveninta por ankradi je la sama haveneto, kien li alvenis iuvespere, post la Marsa ekvinokso, por poste perdiĝi dum 15 lunoj, kaj reaperi alivespere, protektita de Juno, por rigardadi denove la stelon al kiu, unuafoje, li kredis vidi brilante, kaj poste lumiĝus lin plene.
Kaj verdire, la havena pordo estis malfermata. Post puŝi ĝin, oni vidis nur klaran mallumecon aŭ malluman klarecon, ne sciis ĝin bone la naviganto. Gvidis siajn paŝojn la etaj kandellumoj kiuj kondukis lin ĝis la punkto kie, ridetante kaj mistera, la stelo atendis lin.
La unua stela vizio frapis lian cerbon, movis ĉiujn sensaciojn kaj ektremigis liajn sensojn. Vestis por li. La blanka kontrastis kun la cinama, kaj la kafa emfazigis ankoraŭ plu la cinaman. Blanka, blanka, kafa kaj blanka, nur kvar ornamaĵoj ornamis la cinaman kaj donis al ŝi mienon jen naiva, jen volupta.
Ne rezistis ĝin la naviganto. Liaj okuloj ĉirkunprenis kiom ili povis, antaŭ ol liaj manoj prenis la senskomandon, avidaj je gliti tra la cinamtobogano, kiu vekis ĉiujn vivfortojn.
Kaj jam verkataj, tiujn fortojn oni ne povas haltigi. Ili konstruis rapide kaj gaje rozkoloran turon, kiun la stelo komencis, unue kolombumi, por ke ĝi estu la standardo kiu atingu ŝian ĉielan profundecon, kaj poste gustumi, por doti la maksimuman mildecon al ĝi.
La stelon li antaŭ ne vidis tiel, nek sentis tiel. “La pordon estas malfermata”, rememoris. Kaj tial, li trairis ĉiujn ŝiajn angulojn, gustumis ŝin kaj kaŭzis al ŝi senĉesajn tertremojn, kiuj nur kvietiĝis kiam la ĉiela vojo ricevis impetan rivereton, kiu siapaŝe, transiris ŝiajn sensojn, kaŭzis stelkanton kaj elektrumis la naviganton.
La etaj kandellumoj klopodis venki la duonlumon, kiam tiuj du frenezaj vivadorantoj restis kunigitaj, nombrante la sekundojn de solena kaj gaja ripozo.
Lasis la blankon kaj la kafon kaj elektis unu teran vestaĵon por malsupreniri la planedon kaj akompani la naviganton gustumi glaciajn kaj delicajn fruktojn, plezuriĝi, dum iliaj koroj reprenis iliajn normalajn ritmojn.
La naviganto trairas, kiel senripoza frenezulo, marojn kaj marojn, sed ĉiam, iumomente, revenas la stelgolfeton. Por ŝi, laŭ diris, li ne estas iu ajn naviganto, sed la nura kiu remas tra ŝia maro. Li foriras, ĉiam foriras, sed revenas.
Kaj eĉ ili povas ŝipiri kunigitaj, kiel tagoj poste, kiam trairis la forkurvojon, kun la ondoj  maldekstre, la verdo dekstre, por alveni la terenon de la granda rivero, kiu varmigis iliajn animojn dum la sekvanta sunleviĝo.
Antaŭe, ili piediris tra tiuj terenoj kaj dolĉigis iliajn gorĝojn, por ripozi en strando, kie la mallumoj ekkaptis iliajn sensojn.
Sed, antaŭ ol la sunleviĝo, la stelo decidis anticipi la sunon kaj vidigi ŝian propran lumon. Ĉifoje estis ŝi kiu vekigis la sensaciojn kaj skuis la akvojn, ĉar la naviganto estis nekonscia, ene de la silentaj marnebuloj de la mallumeco.
Post revivigi lin, ŝi faris al li sentí denove la cinampovon, kaj ŝi freneziĝis, trovinte multjarajn kaptitajn sensaciojn. Tiu frenezeco impulsis ŝin ekŝipiri, sed ĉifoje, ŝi je la rudo. La stelo disfaldis ŝiajn velojn kaj hisis la standardon, dicedis la ŝipdirekton kaj ludis kun la ondoj, kliniĝis al nova ŝanelo kaj finfine kriis, lasante blankan postsulkon surmare.
Kaj denove ili ekiris, tra malsamaj vojoj. Ili renkontiĝos denove, se la dioj estu favore. Je la naviganta menso restas gravurata la kolorludo ricevinta lin, tiuvespere je sia reveno: ridetinta cinama, duobla blanka, cinama, eta blanka, milda cinama, longa kafa kaj eleganta blanka. Kaj plu tie, plurnuance rozkolora. Unu vidaĵo kiun li volas revidi.
Li havas ion plu por ne forgesi: li estas la nura kiu trairas la ĉielon, kaj tion diris la stela kanto. Kaj li eltrovos la novan vojeton kiu donos plu da lumo al la stelo. Kaj li estos privilegia atestanto kaj ricevonta de novaj delicoj, kiujn nur li vidos kaj gvardos arkivotaj siaanime. Sed ĉio tio, nature, dependos de la diaj deziroj malsuprenirontaj el Olimpo.